مزایده بهره برداری از 6 تابلوی تبلیغاتی در شاهین شهر

مزایده بهره برداری از 6 تابلوی تبلیغاتی در شاهین شهر
مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر
 تاریخ: 1394/02/22
شماره آگهی:
آدرس: اصفهان، –

شرح آگهی

مزایده عمومی
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید .
1- اجازه بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی در نقاط تعیین شده به مدت دو سال (تجدید آگهی)
2- اجازه بهره برداری از کیوسک اغذیه فروشی در شاهین شهر ، پارک انقلاب ، جنب نمازخانه به مدت دو سال ( نوبت اول ) 
متقاضیان می بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94.3.2 برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94.3.3 برای تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر ، خیابان شهید مطهری (بهداری ) ، فرعی 2 ، پلاک 40 یا به سایت مربوطه به نشانی WWW.REFAHI.SHAAHINSHAHR.COM مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.