مزایده اجاره تابلوهای تبلیغات محیطی در شهر پیشوا

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغات محیطی در شهر پیشوا
مزایده گزار: شهرداری پیشوا
 تاریخ: 1394/07/14
شماره آگهی: نوبت دوم
 آدرس : تهران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری پیشوا در نظر دارد به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی شهری در خصوص نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر ، به مدت دو سال به شرکتها یا پیمانکاران واجد شرایط ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) واگذار نماید . از متقاضیان دعوت به عمل می آید به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و ارایه قیمت به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 36721802-021
یعقوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.