مزایده اجاره بیلبورد و پل عابر پیاده در قم

مزایده اجاره بیلبورد و پل عابر پیاده در قم
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم
 تاریخ: 1394/12/17
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : قم، خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی

شرح آگهی

آگهی مزایده نوبت دوم
سازمان زیباسازی شهرداری قم
در نظر دارد امتیاز بهره برداری از 6 عدد سازه بیلبورد و 2 عدد سازه عرشه پل را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده بخش خصوصی واگذار نماید .
لذا از کلیه کانون های تبیلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل نمایند .
ضمناً سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود .
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.