مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان آبیک

مزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان آبیک
مزایده گزار : شهرداری آبیک
 تاریخ: 95/05/25
شماره آگهی :  –
 آدرس : قزوین ، –

شرح آگهی

تجدید آگهی مزایده عمومی
شهرداری آبیک در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری پرتابل ها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و بصورت اجاره به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به افراد و شرکت های متقاضی که در این خصوص فعالیت دارند و دارای مجوز می باشند واگذار نماید .
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی فوق الذکر جهت دریافت اسناد در ساعات اداری به ساختمان شهرداری واقع در بلوار طالقانی طبقه اول واحد مالی مراجعه نمایند .
ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می‌باشد .
علیرضا ربانی – شهردار آبیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.